map 2
Angered

Angeredsparken

send 1
E-postadress

info@angeredscykellopp.se

Barnloppet

Information

Välkommen till Angereds cykellopp för barn! Vi är glada att kunna erbjuda en rolig och säker cykeltävling för barn i åldrarna 2-7 år. Loppet kommer att äga rum den 1 september 2023 på Angeredsparken i Göteborg.

Tävlingen är öppen för alla barn, oavsett tidigare cykelerfarenhet och distansen anpassas efter varje åldersgrupp så att alla barn kan delta och ha roligt.

Säkerhet

För att delta behöver varje deltagare ha en fungerande cykel som passar deras storlek, samt en godkänd cykelhjälm. Vi rekommenderar också att barnen bär lämpliga kläder och skor för cykling.

Pris

Det är gratis att delta, men antalet platser är begränsat så anmäl ditt barn så snart som möjligt för att säkra en plats. Vi kommer att skicka ut mer detaljerad information till anmälda deltagare och föräldrar några dagar före loppet.

Vi ser fram emot att se er på startlinjen och hoppas på en rolig och säker tävling för alla deltagare.

photo credit: Hendrik Zeitler

Friskningsklausul​

Genom att anmäla sig till Angereds Cykelloppet 2023 förstår deltagaren och/eller föräldrar att cykling är en aktivitet som innebär risker och faror som kan leda till personskador och egendomsskador. Deltagaren och/eller föräldrar ansvarar för att cykeln är i gott skick och uppfyller kraven för att delta i loppet. Deltagaren och/eller föräldrar ansvarar även för att använda en lämplig cykelhjälm och följa de regler och instruktioner som tillhandahålls av arrangören.

Deltagaren och/eller föräldrar friskriver härmed Angereds Cykelloppet personal och dess volontära, anställda, agenter, tjänstemän, föreningen och andra partner från allt ansvar, anspråk, krav eller skador som kan uppstå i samband med deltagandet i Angereds Cykelloppet 2023, inklusive men inte begränsat till personskador, egendomsskador eller dödsfall som kan uppkomma under loppet.

Genom att anmäla sig till loppet accepterar deltagaren och/eller föräldrar fullt ut alla risker och faror som är förknippade med deltagandet i cykelloppet och godkänner att det är på eget ansvar. Deltagaren och/eller föräldrar intygar också att de har läst, förstått och accepterat denna friskrivningsklausul.