map 2
Angered

Angeredsparken

send 1
E-postadress

info@angeredscykellopp.se

Motionsloppet

Information

Loppet är öppet för deltagare från 13 år och uppåt och välkomnar alla typer av cyklister, inklusive elcyklister. Banan sträcker sig över 6 km på asfalt och går genom några av Angereds vackraste områden, inklusive Storås, Linnarhult och Gunnilse.

För att delta i motionsloppet krävs en anmälningsavgift på 50 kr per deltagare. Alla deltagare kommer att få ett nummer som ska fästas på cykeln under loppet.

För deltagare mellan 6-12 år krävs att en vuxen följer med på loppet. Vi uppmanar också alla deltagare att använda godkänd cykelhjälm och lämpliga kläder för cykling.

Efter loppet kommer vi att ha ett cykellotteri där deltagarna har chansen att vinna fina priser. Vi kommer också att ha försäljning av mat och dryck på plats.

Vi hoppas att du är lika entusiastisk som vi inför Angereds cykellopp och ser fram emot att cykla tillsammans med dig.

Säkerhet

För att delta behöver varje deltagare ha en fungerande cykel som passar deras storlek, samt en godkänd cykelhjälm. Vi rekommenderar också att barnen bär lämpliga kläder och skor för cykling.

Pris

50 kr per deltagare

Friskningsklausul​

Genom att anmäla sig till Angereds Cykelloppet 2023 förstår deltagaren och/eller föräldrar att cykling är en aktivitet som innebär risker och faror som kan leda till personskador och egendomsskador. Deltagaren och/eller föräldrar ansvarar för att cykeln är i gott skick och uppfyller kraven för att delta i loppet. Deltagaren och/eller föräldrar ansvarar även för att använda en lämplig cykelhjälm och följa de regler och instruktioner som tillhandahålls av arrangören.

Deltagaren och/eller föräldrar friskriver härmed Angereds Cykelloppet personal och dess volontära, anställda, agenter, tjänstemän, föreningen och andra partner från allt ansvar, anspråk, krav eller skador som kan uppstå i samband med deltagandet i Angereds Cykelloppet 2023, inklusive men inte begränsat till personskador, egendomsskador eller dödsfall som kan uppkomma under loppet.

Genom att anmäla sig till loppet accepterar deltagaren och/eller föräldrar fullt ut alla risker och faror som är förknippade med deltagandet i cykelloppet och godkänner att det är på eget ansvar. Deltagaren och/eller föräldrar intygar också att de har läst, förstått och accepterat denna friskrivningsklausul.