map 2
Angered

Angeredsparken

send 1
E-postadress

info@angeredscykellopp.se

Syfte – Mer än ett cykellopp

Hyresgästföreningen har krokat arm med Angereds Cykelförening för att stärka cykelkulturen i Angered! Vi är ett litet ideellt initiativ med en stor vision och ambition.Vårt cykellopp är en del i byggandet av ett mer jämlikt och hållbart samhälle!

Man kan ju fråga sig vad Hyresgästföreningen har med cykling att göra? Självklart ser vi möjligheten till cykling som en given del i en bostadsmiljö som ökar trivselfaktorn. Det finns så många mervärden för individen med cykling så som hälsa, lokalkännedom och gemenskap.

Men cykling är mer än så, det är en fråga om att bygga ett hållbart samhälle. Nu med alla larmrapporter om klimatförändringar och hot mot biologisk mångfald så får cyklingen en allt mer ödesmättad roll. Att stärka strukturerna för och kulturen kring cykling är en pusselbit i Hyresgästföreningens ambition att bygga hållbara samhällen för framtiden. Genom att byta bensinångor mot svettdimma så gör vi inte bara våra kroppar utan även miljön en tjänst.

Cykling är också en fråga om makt och rättvisa. HGF i Angered ser också med oro på utvecklingen mot höjda avgifter för kollektivtrafik som slår hårt mot befolkningen i vår stadsdel. I väntan på att vi har skapat ett kollektivtrafikvänligt samhälle så kan cykeln mer och mer bli ett alternativ för fler och fler. Cykeln är ett av de mest demokratiska transportmedel då det är förhållandevis billigt. Genom cykling kan de allra flesta få tillgång till staden och närmiljön. Genom loppet vill vi även bidra till att Angereds invånare upptäcker nya delar av sin stadsdel och hittar till smultronställen både i de bebyggda områdena och i naturområdena.

Vad hjälper det att vi väcker angeredsbornas lust för pedaltrampning om det inte finns förvaringsutrymmen att ha sina cyklar i, ett fungerande nätverk av cykelbanor eller närhet till cykelservice? För att cyklingen i Angered ska öka så räcker det inte med ett ökat intresse bland invånarna. Det behövs också en infrastruktur för cykling i form av cykelbanor, cykelparkering, reperationsmöjligheter, etc. När du anmäler dig till vårt lopp så kommer du få svara på några frågor om cykling i Angered. Dina svar kommer vi lyfta till stadens tjänstemän och politiker för att ge dem underlag för att bygga ut infrastrukturen för cykling i Angered.