map 2
Angered

Angeredsparken

send 1
E-postadress

info@angeredscykellopp.se

Enkätresultat

I anmälan till Angereds cykellopp har vi gjort en enkätundersökning om hur cykling i stadsdelen fungerar och kan förbättras. Svaren kommer vi sammanställa och skicka till Trafikkontoret.

Asfalten i gångtunneln under bron vid laxtrappan, vid Lärjeholm, är verkligen dålig. Gångtunneln är mörk och det är fullt med gropar i asfalten. Åtgärda gärna detta! Många cyklar där dagligen.

En del vägöverfarter kanske kan få ett trafikljus. Det är hyfsade cykelvägar enligt mig.

Tycker cykelvägarna är bra

Sträckan mellan gamlestaden och hjällbo

Fler lampor och bättre anknytningsbanor så man kan cykla runt området med bättre skyltar.

Angered Centrum till brandstationen saknar cykelväg

Finns fungerande cykelvägar tycker jag

Mer cykelbanor i Hjällbo

Runt Angered centrum

Brukar cykla hela Banvallen Hjällbo till Gråbo så himla fin bana tack för en sådan upplevelse

Har noll koll. Brukar cykla från Angered till Hisingen.

Cykelbanan över Angeredsbron kunde gärna få en jämnare beläggning.

Mot Angereds bro

Längs med Storås Ridhusväg. Där är glapp mellan cykelvägen från Hammarkullen fram till cykelvägen som går till Linnarhult.

Storås cykelvägen till gatan mot gymmet saknas tavlan

Bättre cykel väg mellan Gårdsten och Hammarkullen

asfaltera skogsstig mellan lövgärdet och Surte. många cykelpendlar där. svårt på vintern.

Skulle definitivt säga från gårdsten till surte. Vi skulle gärna vilja ha en bra cykel väg som tar oss enkelt till surte. Idags läget finns det en cykelväg igenom skogen vid lövgärdetplan

Mellan Olofstorp och Lerum !!!

fungerar ganska bra som det är

Kopplingen Lövgärdet – Surte; evt. asfalterade vägar på Vättlefjäll

Aningen trångt för en del. Vi använder faktiskt barnvagnsförrådet. (Fjällkåpan)

Sådär, det är ett gammalt skyddsrum så det är krångligt att ta in och ut cykeln. Det är ett rum som alla på gården måste dela så det är ofta trångt. (Hjällbogärdet)

Finns cykelrum men inte cykelställ utomhus, vilket jag saknar. (Fjäderharvsgatan)

Utmärkt! (Länkharvsgatan)

Mycket bra! (Länkharvsgatan)

Dåligt. F.d. tvättstuga, trångt och svårt att komma till. Vi hyr garage till våra cyklar. (Sandeslätt)

Trång före detta tvättstuga som kräver tre dörröppningar för att nå. (Sandeslätt)

Ett överfullt rum, en tidigare tvättstuga. Man måste öppna tre dörrar för att komma in. Vi har valt att hyra ett garage tillsammans med en grannfamilj för våra cyklar som vi tidigare bar upp till tredje våningen i lägenheten dagligen. Önskar fristående cykelförråd på gården. (Sandeslätt)

Ett stort rum, det är sönderslagna cyklar som ligger huller om buller. Inte ett ställe man känner sig sugen på att förvara sin cykel i. Man måste dessutom gå till andra sidan gården. (Sandeslätt)

Har den i lägenheten (Stekastigen)

Dåligt (Stekastigen)

Jag förvarar min cykel i min garage för att många försöker tjuva cyklar. (Hammarkullen)

Finns cykelrum på gården (Länkharvsgatan)

Storås vägen mot gymmet saknas taket under vinter .

Cykelrum i trappuppgång (Gropens gård)

finns ingen (Salviaterassen)

Dåligt. Finns inget cykelrum (Fjällbruden)

Jag bor på radhus så för mig är det bra, då jag sköter det själv. (Salviagatan)

Städa glas på cykel och gångbanor.

Gratis fixar verktyg, och workshop för att kunna lära sig fixa sin cykel enklare

Jag önskar det fanns platser man kunde fixa sin cykel gratis

Mera cykelpumpar och gratis verkstad för att fixa sina cyklar

Mindre berg och dalar skulle underlätta

En cykelverkstad och shop. Att fler vuxna använder cykelhjälm eller iaf ser till att deras barn också gör det.

Det skulle vara bra med pumpstationer!

Cyckelkurs för nybörjare

Upprustning av skyltar och rensa grenar runt omkring

Mer skyltar, ljus och vägbanor.

Cykelverkstad på Ang Centrum

Nöjd!

Uthyrning av cykelvagnar, cykelhandtag (som används när barn lär sig cykla) cykelreperatör och ställe att kunna köpa och byta cykel. Bra förvaring nära sin lgh.

jag vet inte är bara 13 år gammal.

Göra Angeredsbron säkrare för cyklister & fotgängare

gör något mot de som tjuvar cyklarna i Angered, eller gör så att man kan lägga sina cyklar någon säkrare ställe.

Motverka vårdslös mopedåkning. Fortbilda cyklister i säker cykling.

Mer ljus på gator.

Cykelaffär/cykelservice. Öka grundläggande kunskaper kring cyklism och färdsel på gång och cykelvägar i området. Man skulle kunna göra en satsning inom om grundskolan.

Mer ljus på gator.

Flera styr & ställ i Angeredsområdet

Styr & ställ runt om i stadsdelen!

Cykeltavlor. Taket över cykelparkering

Cykelverkstad/reparation skulle behövas, skulle också skapa arbetsträningstillfällen

En cykelverkstad

Cykelpumpar på gatorna. Bättre belysning, vet att det har blivit bättre men det går att göra det ännu bättre.

Cykelpump i hammarkulleparken (som utanför Närsjukhuset)

cykelverkstad

Vi behöver en cykelbro mellan Bäckebol nära IKEA och Hjällbo vid väg E45 nära avfarten till väg 190. Det skulle förkorta vägen från Hjällbo till Bäckebol från 12km till 300m. Förslaget skulle underlätta för personer som bor i Hjällbo, Hammarkullen och Kortedala