map 2
Angered

Angeredsparken

send 1
E-postadress

info@angeredscykellopp.se

Allt du behöver veta inför cykelloppet 2023

I anmälan till Angereds cykellopp har vi gjort en enkätundersökning om hur cykling i stadsdelen fungerar och kan förbättras. Svaren kommer vi sammanställa och skicka till Trafikkontoret.